is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit vuurwerk wordt vervaardigd in het arsenaal, dat onder de directie staat van generaal Djehangir Chan, minister van technische kunsten, een Armeniër.

Vroeger kon in één adem met Kamranieh genoemd worden de bagh ferdoe\ (tuin van het Paradijs). Zoo weidsch als deze naam ook klinken moge, hij schijnt ten volle verdiend te zijn geweest. Thans echter levert het geheel een beeld van vervallen grootheid op. Het waren vroeger dichte bosschen, doch de boomen zijn geveld; hier ontwaarde men tallooze sierlijke bloemperken, doch thans bloeit er geen enkele roos meer; het in Griekschen stijl gebouwde paleis, op de helling van eenen heuvel gelegen, beheerscht nog de geheele vlakte, doch de zalen zijn ledig, de parketten zijn bezaaid met het puin dat van de kunstig bewerkte zolderingen naar beneden valt; de heerlijke portico's maakten een prachtig effect, doch thans worden zij niet meer onderhouden en schilferen af. De eigenaar van dit vroegere prachtwerk is betrekkelijk nog jong. Zijn vader begon en hij zelf voleindigde den bouw. Hij bekleedt nog een hoogen post, en van zijn vroeger ontzaglijk fortuin is nog een vrij belangrijk gedeelte overgebleven. Doch hij geeft er de voorkeur aan zijn eigendom te laten vervallen, sedert de opbrengst der wouden hem in staat heeft gesteld gedurende -eenige jaren een weelderig leven te Parijs te leiden. Binnen weinige jaren zal er van den Bagh jirdoe\ niets meer over zijn als de herinnering.

Het zou ons te ver voeren om aan alle voorname buitenplaatsen in het Schimran-district een woord te wijden, vooral omdat zij veel van elkander verschillen, wat bouw en aanleg betreft. Elke villa draagt den stempel van den eigenaar, van den bouwmeester en van den tuinman, die tot den aanleg hebben samengewerkt. De huizen liggen overal verscholen achter geboomte. Elke landwoning heeft een afzonderlijk gedeelte voor de mannen (biroen) en voor de vrouwen (enderoen). Het geheel is omgeven door een hoogen muur van in de zon gedroogde klei. De wegen.