Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het klimaat te Laar is namelijk zeer ruw. De Pers zegt dat zijn land zeven klimaten heeft. Ik heb te Laar in de maand Juli gerild van koude, met de wetenschap dat de temperatuur te Teheran op hetzelfde oogenblik 90 a 95 pet. Fahrenheit in de schaduw wees.

De Perzische bedienden slaan in een oogwenk het kamp op. Een uur na aankomst, nog vóór dat de tent, die als keuken dient, is opgericht, heeft de kok reeds een maal gereed. Nauwelijks zijn de karpetten op den grond gelegd, of de tafel is aangericht in de tent die als eetkamer wordt gebruikt; en, terwijl de bergwind door het Laardal strijkt, wordt het middagmaal genuttigd. Om 9 uur 's avonds strekt men de vermoeide leden uit onder de wollen dekens op het veldbed.

Men gewent zich spoedig aan dit nomadenleven, en leert binnen eenige dagen de duizend en één zaken missen die in gewone omstandigheden als strikt onontbeerlijk worden beschouwd. Met de rivier als badkuip, de weide als divan, een koffer als kleerenkast, het karpet als tafel, het zadel als hoofdkussen en het paard als vriend, verheugt men zich, terwijl de longen de frissche berglucht inademen, het oog de met sneeuw bedekte bergtoppen beschouwt en de zenuwen zich stalen. Dit leven voert ons terug tot de aartsvaderlijke tijden ; als de wind niet nu en dan loeide, zou de stilte door niets anders worden afgebroken dan door het gehinnik der paarden, die vlak bij de tenten grazen, en door het geblaat der kudden van de enkele nomaden, die hunne tenten dicht bij de onze hebben opgeslagen. Nu en dan omgeven eenige honderden merriën, die den Shah toebehooren en vrij rond loopen, het kamp ; op een ander oogenblik treft men vóór de opening van zijne tent een kameel aan ; dikwijls doet het slaan van een kwartel den jachthond de ooren spitsen, en als de gholam de post van Teheran brengt, ziet men met eenige verwondering den bundel exemplaren der Nieuwe Rotterdamsche Courant aan, omdat men hier op deze hoogte begon te vergeten dat de

Sluiten