Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bepalen, zijn intusschen tot uitéénloopende uitkomsten gekomen, en er zijn er die beweren dat de hoogte niet meer dan 18000 voet bedraagt. In elk geval is de Demavend alleen te vergelijken met den Hymalaya, den Mont Blanc en de hoogste punten van de Cordilleras de los Andes.

De indruk, welken de Demavend maakt, wordt kleiner, doordat zijne rechtstreeksche rijzing eerst eenen aanvang neemt op eene zeer verhevene hoogvlakte, en ook omdat hij wordt omgeven door andere bergen, die elk op zichzelf zich vele duizende voeten boven de oppervlakte der zee verheffen.

De vorm van den Demavend is, in tegenstelling met de omringende bergen doch in overeenstemming met andere vulkanen, die van eenen kegel. Van Teheran gezien gelijkt" hij des zomers op eene zwarte pvramide, wit geaderd door de met eeuwige sneeuw gevulde bergkloven, en in den winter op het bovenste gedeelte van een suikerbrood. Om zijne basis te zien moet men zich dicht in de nabijheid bevinden. Dan ontwaart men dat hij rust op reusachtige conterforten, vooral in de richting van het Oosten.

Legende noch geschiedenis maken melding van lava-uitstroomingen van den berg, wel van aardbevingen in zijne nabijheid. Sommigen beweren nu en dan rook uit zijnen krater te zien opstijgen, doch vermoedelijk is deze bewering hierdoor ontstaan, dat zich niet zelden lichte wolken om de kruin verzamelen, die er uitzien als rook.

Hoe dit evenwel ook zijn moge, uitgedoofd is de vulkaanstellig niet. Te Ab-i-germ ("warm water"), een uur afstands van Reneh, vindt men een aantal warme bronnen; evenzoo te Ask, een half uur van Reneh, en op vele andere plaatsen in den geheelen omtrek. Zieken zoeken soms hier genezing voor hunne kwalen, doch hun aatital is gering, wegens de moeilijkheid van de reis, en omdat er op de plaats zelve geen onderkomen is dan in tenten welke moeten worden medegebracht. Stond de Demavend ergens in Europa, ongetwijfeld waren er reeds sedert jaren aan zijnen voet

Sluiten