Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hotels verrezen.

Het aantal personen welke den bergtop hebben bestegen, is zeer gering. Het waren meest Europeanen. Men kan den tocht alleen ondernemen indien het weder eenigen tijd helder is geweest, en er geen verandering te verwachten is. Men stijgt den eersten dag ongeveer 3ooo voet, hetgeen nog per muilezel kan geschieden, en overnacht in de open lucht, omdat het medenemen van tenten met groote moeielijkheden gepaard gaat. Den volgenden morgen wordt de verdere bestijging te voet begonnen. Men vertrekt vóór zonsopgang, om denzelfden dag weder naar beneden te kunnen komen. Het klimmen is hoogst vermoeiend, doch levert overigens, bij helder weder, geen zwarigheden op. Men neemt gewoonlijk voor alle zekerheid eenen gids mede.

Tweemaal heb ik aan den voet van den Demavend plan gehad hem te beklimmen, doch telkens moest dit plan worden opgegeven uithoofde van de ongunstige weersgesteldheid. Zelfs in het midden van den zomer is de kruin vaak met wolken bedekt, die nederslag veroorzaken, en als het regent aan zijnen voet, dan sneeuwt het boven.

Zij die uit een wetenschappelijk oogpunt belang stellen in den hoogsten berg van Midden-Azië, worden verwezen naar het artikel Der Vulkan Demavend in Persiën van dr. Emil Tietze, opgenomen in het Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt, jaargang 1878, Weenen.

VAN TEHERAN NAAR MESHHED EN RUSSISCH CENTRAAL-AZIE-

Den Haag 19 Juli 1894. Tot de verkeerswegen in Perzië, welke tot dusver nog

Sluiten