Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen toegeschreven werd aan de gebrekkige transportmiddelen, over welke het leger kon beschikken. Men besloot eenen spoorweg aan te leggen niet verder dan tot Kizil Arvat. In December 1881, i. e. tien maanden nadat Geok Tepe stormenderhand was genomen, kwam deze lijn gereed. Zij was echter verre van overbodig, want het begin van ,,de openstelling van CentraalAzië van een economisch standpunt was daardoor gemaakt en hare voortzetting was thans nog slechts eene questie van tijd. Men hervatte het werk in den zomer van 1885. In December lagen de rails tot Askabad, in Juli 1886 tot Merw, in December van hetzelfde jaar tot Tsjardsjuï het tegenwoordige station „Amoe-Darja") en in 1888 tot Samarkand. De geheele lengte der lijn van de Kaspische Zee tot Samarkand is thans ruim 1400 kilometer; zij heeft de volgende stations, waarvan de voornaamste voorzien zijn van een*.

Werst:

1. Oesoen Ada

2. Michaïlofskaia 2 5

3. Mullah Kara 46

4. Bala Ischem 80

5. Aïdine. . j IO

6. Perwal I25

7. Achtschu Kuma

8. Kazandjih jy,

9. Oesoen-Soe xgy

10. Oeschak 20g

*11. Kizil Arvat 23g

I2- K°dj 266

13. Bami 2g0

14. Artschman 320

15. Bacharden 35o

16. Keljata 3yy

17. GeokTepe 4Q2

18. Bezmeïne 424

*19. Askabad ^ j

43

Sluiten