Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rivier Tchirtchik, heeft eene bevolking van i3o ooo zielen, waarvan ruim 100 ooo Sarthen zijn. Behalve deze permanente bevolking kan men de vlottende bevolking nog stellen op 15ooo. Met den naam van Sarthen worden aangeduid de inboorlingen van Turkestan, Boechara, Khiwa en een gedeelte der Transkaspische provincie ; zij zijn sunnitische Mohamedanen, weinig fanatiek, overigens ijverig en spaarzaam en een schoon slag van menschen. Te Taschkent treft men onder hen aan : Kaschgarianen, Boecharen, Afghanen, Perzen, Kirghizen, Tartaren, Joden en zelfs Hindoes. Te Merw bestaat de inlandsche bevolking reeds uit Turkmenen.

De verdeeling van Turkestan kan, wat bevolking en uitgestrektheid betreft, samengevat worden als volgt :

Uitgestrektheid in

District. . , Bevolking vierkante werst.

Syr Darja .... 416 750 1 160 000

Zerafschan .... 23 25o 3yo 000

Ferghana .... 85 000 715 000

Amoe-Darja ... 86 000 140 000

611 000 2 385 000

zoodat op ééne vierkante werst bijna vier zielen voorkomen.

Het gebied brengt voort tarwe, rijst, gerst, vlas, hennep, vruchten en zijde. Visscherij wordt bedreven aan de boorden van de Syr Darja. Het mijnwezen is nog niet behoorlijk geregeld, doch in de provincie Ferghana zijn lood-, ijzer-, koper- en steenkolenmijnen, terwijl te Penjakent bij Samarkand petroleumbronnen gevonden worden.

Doch alle deze inkomsten beteekènen niet veel in vergelijking met den katoenbouw, gelijk deze reeds thans bedreven wordt, en vooral met het oog op de uitbreiding waarvoor hij vatbaar is.

De geheele tegenwoordige opbrengst van katoen in Turkestan wordt geschat op 6 milioen poed of ruim 98 millioen

Sluiten