Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vladivostok-Grafski klaar komen. De tweede afdeeling zal bestaan uit de 3oo kilometer lange lijn Grafski-Chabarovka aan de Amoer, en Mysovskoï (aan gene zijde van het meer Baïkal) -Stretinsk (op de Chineesche grens), een afstand van 1009 kilometer. De derde en laatste afdeeling zal worden gevormd door den spoorweg om het meer Baikal heen en de lijn Stretinsk-Chabarovka, in het geheel 2341 kilometer. De Siberische spoorweglijn van Tscheliabinsk tot Chabarovka zal dus eene totale lengte van 6730 kilometer hebben. De kosten der eerste sectie worden geraamd op i5o millioen roebel.

Met deze weinige bijzonderheden omtrent het bedoelde grootsche plan, hetwelk reeds in uitvoering is, moge worden volstaan. Hare vermelding hier ter plaatse geschiedde vooral om te doen uitkomen, welk een ontzaglijk ruim veld er open ligt voor hem die in het Russisch gebied in CentraalAzië werkzaam wil zijn, want ofschoon de afstand, die Taschkent van den in aanbouw zijnden spoorweg scheidt, nog zeer groot is, zoo zal vermoedelijk een groot gedeelte der eerste pioniers in Siberië uit Transcaspië en Turkestan komen ; althans tijdens mijn verblijf aldaar hoorde ik herhaaldelijk spreken door lieden van allerlei slag en stand van de Siberische lijn in verband met hunne voornemens i n de toekomst.

Tusschen Taschkent en Samarkand bestaat op het oogenblik nog een postdienst, welke gaat over 12 stations. Elk posthuis beschikt over 3o ó. 36 paarden, die dikwerf alle op den weg zijn. Het voertuig, waarin de reiziger genoodzaakt is plaats te nemen, is de tarantass, een transportmiddel waarvan de onaangename zijden reeds te vaak zijn beschreven, dan dat het noodig zou zijn daarover in herhaling te treden. Men betaalt voor den afstand van 320 kilometer voor een tarantass met twee paarden Rb. 20 en voor een met drie paarden Rb. 3o.

Van Taschkent gaat men eenige uren door de schoone streek, welke tot het gebied der stad behoort. Aan het station

Sluiten