Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan Samarkand de hoofdstad is, en eveneens het khanaat van Boechara. Terwijl ik op laatstbedoelde irrigatie bij de bespreking van genoemd khanaat terug zal komen, mogen thans eenige opmerkingen worden vergund aangaande de uit een oudheidkundig opzicht merkwaardigste stad van het geheele Russische gebied in Azië: Samarkand.

Ik zal mij op archeologisch gebied niet verder wagen dan tot eene bloote opsomming der voornaamste gebouwen, die, op het oogenblik éénig in de wereld, gedoemd zijn om binnen een niet al te lang tijdsverloop geheel in puin te vallen, indien althans niet spoedig krachtdadige maatregelen worden genomen om hen voor algeheelen ondergang te bewaren.

*

Deze gebouwen, wier bezichtiging alleen de reis naar Centraal-Azië waard is, zijn :

i°. het graf van Tamerlan,

2°. de drie medressés, nl. die van Oeloe Beg, Schir Dar en Tela Kari op den Righistan, ')

3°. de medressé en moskee van Bibi Chanum, de Chineesche vrouw van Tamerlan en 4°. het mausoleum van Shah Zindeh.

Het district Samarkand heeft eene bevolking van 3oo ooo zielen en eene oppervlakte van 28 800 vier kante werst. De bevolking houdt zich bezig met akkerbouw, veeteelt en jacht (eenden, ganzen, fazanten, snippen, patrijzen enz.). Er groeit : tarwe, gerst, rogge, vlas, klaver, maïs, rijst, sesamzaad, sorgho, katoen, tabak, spelt, groenten en vruchten, vooral druiven.

Er wordt zijde voortgebracht. Uit het delfstoffenrijk zijn

1) Curzon noemt in zijn standaardwerk „Russia in Central Asia" den Righistan te Samarkand ,,the noblest square in the world". Hij zeg*: >>I know of nothing in the East approaching in its massive simplicity and grandeur, and nothing in Europe, save perhaps on a humbler scale the Piazza San Marco at Venice, which can even aspire to enter the competition".

Sluiten