Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bevolking der provincie bedroeg in 1892 1) 323 183 zielen, behalve de militairen, tegen 276 709 in 1891. Onder het eerstgenoemd aantal bevonden zich ongeveer 3oo 000 inboorlingen, terwijl de overige bevolking bestond uit:

Russen g 0g2 zielen.

Perzen 5 158 „

Armeniërs 2 871 „

Kaukazische en Kazansche Tartaren 2 815 ,,

Verschillende andere nationaliteiten 2 5o6 ,,

22 432 zielen.

Het Russisch bestuur heeft in den korten tijd zijner werkzaamheid veel gedaan voor den openbaren gezondheidstoestand, irrigatie en boschwezen.

Steenzout wordt gewonnen in het district van Krasnovodsk, op het eiland Tschelekene en dicht bij het spoorwegstation Bala Ischem, het toekomstig verbindingspunt van Krasnovodsk met de Transkaspische lijn (zie boven), evenzeer in het district van Tedjen bij de Afghaansche grens. Langs den spoorweg werden in 1892 naar de havens der Kaspische zee vervoerd 5 727 423 poed tschelekensch zout. Voorts wordt zout gewonnen uit het meer Ivitik bij fort Alexandrovsk en uit eenige andere kleine zoutmeren.

Asphalt wordt evenzeer dicht bij het station Bala Ischem gewonnen ; in 1892 eene hoeveelheid van 37 383 poed.

De petroleumproductie op het eiland Tschelekene bedraagt van 20 tot 3o 000 poed jaarlijks.

Gips, dat bij Krasnovodsk wordt gewonnen, en wel in 1892 tot eene hoeveelheid van 33 750 poed, gaat naar Perzië en den Kaukasus.

Het district van Krasnovodsk levert ook eenige hoeveelheden steenkolen op.

Hoewel de Transkaspische provincie wat vruchtbaarheid

i ) De beschikbare statistieken liepen tijdens mijn verblijf in Transcaspië tot I892.

Sluiten