Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koopen en aldus een schamel daggeld te verdienen. Bij goede exploitatie der mijnen en aanleg van wegen zou de streek ongetwijfeld tot welvaart kunnen worden gebracht.

Bij Nanko vindt men antiquiteiten uit de Ming-dynastie, o. a. de graven van de Ming-keizers eene laan van vreemdsoortige standbeelden in den vorm van olifanten en dromedarissen, honden paardene nz. Te Nanko zelf is eene groote poort, voorzien van bas-reliefs.

Na Kalgan houdt de bedoelde dichtheid van bevolking plotseling op. Rusland heeft in gemelde plaats voor zijne onderdanen een recht van entrepot bedongen. Het doen van zaken is hun evenwel verboden, want Kalgan is voor den buitenlandschen handel niet opengesteld. Er worden dus ook geene consulaten toegelaten.

Door Mongolië geschiedt het vervoer van goederen per kameel of per kameelkar. De reiziger moet hetzelfde transportmiddel bezigen, tenzij hij zoo gelukkig is een tarantas te bezitten en profiteeren kan van de tusschen Rusland en China (aan welk laatstgenoemd rijk, zooals bekend, Mongolië schatplichtig is) bestaande tractaatsbepalingen op het vervoer van Russische ambtenaren van en naar China via Mongolië.

Ie Kalgan genoot ik er de gastvrijheid van den agent van de bekende Russische kooplieden in thee: Kokowine en Bassov.

Na hier 24 uur vertoeft te hebben begon ik mijne tocht door Mongolië.

Ik geloof verplicht te zijn hier eerst een paar woorden te zeggen over de geschiedenis der Mongolen. Herinnerd zij dat in de i3 le eeuw - wat vóór dien tijd met hen gebeurde ligt vrij wel in het duister — Dsjingis-Khan begon de Mongoolsche horden te brengen onder één hoofd; na twee Tartaarsche rijken te hebben onderworpen, trok hij naar Europa. De Mongolen zijn twee malen in Rusland gevallen en zelfs tot Polen en Silezië doorgedrongen, waar zij bij Liegnitz den Hei tog van Breslau versloegen. Wanneer wij thans

Sluiten