Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stations: 5552 werst.

2. Van Tomsk over Barnaöel, Ztriiënogorsk, Semipalatinsk, Sergiopol, Kopal, Wiërniï, Tschikment naar Taschkent langs 112 stations: 2921 werst; en

3. Van Irkoetsk over Werchnolensk, Kirensk, Bitimsk, Nochgoeisk, Olekminsk, Jakoetsk, Oc'notsk, Werchnekamschatschk naar Petropavlovsk aan den Stillen Oceaan langs 179 stations: 7579 werst.

De meest bekende plaatsen langs den weg van Kiachta tot Irkoetsk zijn: Selinginsk, Werchniï Udinsk en Myssovaja.

Dit laatva ligt aan het Baïkal meer. Het is in den laatsten tijd bekend geworden door den Siberischen spoorweg, waarvan het een station zal worden.

Het Baïkalmeer moesti kover eene lengte van 80 werst over het ijs oversteken van mijn rijtuig en plaatste dit op het onderstel van een slede.

Het Baïkal-meer wordt door de verschillende volken, die het kennen op verschillende wijzen genaamd. De Mongolen noemen het Baïkoel (rijk meer), de Chineezen Pei Choï (noordelijke zee), terwijl de Russische inboorlingen het noemen Swatoï Morje (heilige zee).

Het heeft eene oppervlakte van dertig duizend vierkante werst, zijne lengte is 63o werst en zijne breedte van i5 tot 90 werst.

De omgeving van het meer is zeer grootsch evenals de geheele weg, dien ik gevolgd heb en die over meer dan 2000 werst door een woud leidde, dat in den zomer een der bekoorlijkste landschappen moet zijn, dat men zich denken kan. Van het Baïkal-meer, aan de grens waarvan zich de Russische douane bevond, was ik in eenige uren te Irkutsk.

Men weet dat Irkutsk de voornaamste Siberische plaats is voorden theehandel. De stad telt 55ooo inwoners en is zeer aan het opkomen. Prachtige steenen huizen staan er naast armoedige Siberische isba's, welke laatste intusschen veroordeeld zijn voor steenen gebouwen plaats te maken.

Sluiten