Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H et doer de rivieren Angara en Lena besproeid Gouvernement van Irkoetsk heeft eene oppervlakte van 7.036 5o3 kwadraatwerst en wordt verdeeld als volgt:

De gemiddelde temperatuur in de stad Irkoetsk in den winter is— 14,8°, in de lente f 0,7°, in den zomer f i3,i' en in den herfst — o,6°.

Deze cijfers bewijzen, dat men in Europa zich niet zelden eene overdreven voorstelling maakt van de koude in Siberië. In een degelijk artikel over het onderwerp vind ik de volgende letterlijk vertaalde zinsnede; ,,de Siberische winter is niet zoo moeielijk te verduren als de meeste buitenlanders beweren, vóór dat zij zeiven dezen hebben medegemaakt; niemand, zelfs niet hij die pas in het land komt, met een goede gezondheid, goed voedsel en voldoende kleederen behoeft te vreezen ook niet voor de strengste vorsten; er zijn weinig klimaten meer gezond dan het klimaat van oostelijk Siberië, waar de lucht zoo kalmeerend, zoo werkelijk droog en zuiver is."

De bevolking van het Gouvernement bedroeg in 1893 slechts 447 519 zielen.

Ik nam te Irkoetsk mijnen intrek in het zeer goed gehouden hotel De Ko (een Pool).

Zeer minzaam werd ik er ontvangen door den waarnemenden Gouverneur-Generaal Swiëtlitsky. Ik klaagde er over dat ik aan een Russisch station eenige uren had moeten wachten bij gebrek aan paarden, dadelijk gaf Generaal Swiëtlitsky per telegraaf de nocdige orders over den geheelen weg, dien ik zou volgen, opdat er steeds paarden werden

District van: . Oppervlakte

in kwadraat-werst.

Irkoetsk 701 694

Balagansk 383794

Werchnolensk 773 973

Kirensk 4'09 059

Nischni-Udinsk 1 067 983

7 o36 980

Sluiten