Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In I894 vermeerderde dit aantal tot 504997.

Krasnojarsk is tot dusver steeds een administratief centrum geweest. Het ligt op een afstand van 4 180 werst van SintPetersburg; als centrum van de Siberische sporweglijn kan het niet anders als eene bloeiende toekomst tegemoet gaan.

Ik had hoop in Krasnojarsk den trein te kunnen nemen, doch deze hoop bleek ijdel te zijn. Wel liggen de rails reeds tot Krasnojarsk en zal het verkeer op dit oogenblik geopend zijn of zeer spoedig geopend worden. In de lente van dit jaar was de baan zóódanig ondergesneeuwd, dat alle verkeer, nadat reeds eenige ongelukken hadden plaats gehad, werd gestaakt.

Te Krasnojarsk werd ik zeer hartelijk ontvangen door den Gouverneur van Jenisseisk, den heer Teliakowsky.

Ik had mijn intrek genomen in een hotel, dat wel is waar de vergelijking met het Amstel-hotel niet kon doorstaan, maar dat toch veel beter was dan een mongoolsche joert. Ik mocht er intusschen niet blijven ; er waren appartementen gereed gemaakt bij gebrek aan kamers in het huis des gouverneurs zeiven, ten huize van eenen rijken koopman; deze appartementen waren ingericht op de meest weelderige, ofschoon niet op al te stemmige wijze. Gedurende vier dagen rustte ik er uit. Te Krasnojarsk woonde ik voor het eerst na langen tijd eeu theater-voorstelling bij. Men gaf Ibsens i(Nora" in het Russisch.

Ik maakte te Krasnojarsk kennis met den Gouverneur van de Amoer-provincie, Generaal Arsenieff, op weg naar de „Kroning". Hij stond mij toe de reis voort te zetten met hem en een ingenieur, die terugkeerde van eene missie naar de Mantsjoersche grens.

Aan elk Siberisch poststation stonden tien paarden bij onze aankomst te wachten.

Eerst beproefden wij van den spoorweg gebruik te maken te Atschinsk, 100 werst van Krasnojarsk verwijderd, daarna te Mariinsk, weder 200 werst verder, doch onze pogingen waren vruchteloos. Wij reden toen naar Tomsk en vonden

Sluiten