Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrees, dat ik door het opengaan der rivieren zou worden opgehouden, wat oorzaak was, dat ik in verschillende steden korter heb vertoefd dan ik wel wenschte.

De brug over den Obzal eene lengte krijgen van 440 saschen ). Hare pijlers zijn gereed evenals haar grootste boog, die eene lengte heeft van 70 saschen. (Gebouwd ter Putiiofsche fabriek te St. Petersburg.)

Van de midden-Siberische spoor was in de lente van dit jaar nog slechts in exploitatie eene lengte van 117 werst, n.1. van het station Bolotnaja. Deze eerste sectie gaat, da rivieren de Tom en Tschulim (bij Atschir.sk), snijdende, naar Krasnojarsk. Be lengte dezer sectie is 719 werst. vran het station Bolotnaja zal eene zijlijn van honderd werst naar Tomsk worden gebouwd.

Van Tjeljabinsk tot Krasnojarsk, n.1. over eene lengte van 2041 werst, is de Siberische lijn gereed, en aangezien hare geheele lengte op ruim zeven duizend werst moet worden gesteld, kan men beweren dat een derde der lijn klaar is.

Want, op het tweede gedeelte der middén-Sxberiscke lijn, n.1. van Krasnojarsk tot Irkoetsk (1 013 werst), waren volgens de jongste ambtelijke opgaven gereed : 98 houten bruggen, ii5 weg. en stationsgebouwen en van de aardwerken meer dan de helft.

Op de Trans-Baïkal lijn, van de aanlegplaats Mussovaja aan het Baïhal-meer tot aan Stretinsk over Werchniï— Udinsk, Tschita en Nertschinsk, tot eene lengte van 1 oE>7 werst, zijn de aardwerken nagenoeg vooltoid, terwijl ook een groot gedeelte der gebouwen reeds is opgericht1).

Het is nog niet zeker, hoe men de lijn van ïrkutsk zal voortzetten. Het plan schijnt te zijn om over het Baïkalmeer een spoorweg-pont te maken zooals in Amerika veel gebruikt wordt. Andere voornemens daarentegen wijzen naar eene lijn rondom het meer. Aan den anderen kant van het Baïkalmeer zal echter in ieder geval het dorp Mus-

( 1 ) Saschen = ruim 2 meter.

Sluiten