Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genaamde Amoerlinie van Transbaïkalkozsakken (Boeriaten) wacht houdende langs de rivier. De nieuwe provincie heet het „Maritiem gebied,, (Primorski oblast), en omvat Kamschatka, het kustland van de zee van Ochotsk en alle Russische vestigingen aan den beneden Amoer. Haar hoofdstad is voorloopig Nikolajefsk.

Bij het in 1808 door Muraviëff onderteekend grensverdrag met China, gesloten te Aïgoen (aan den beneden Amoer), wordt bepaald, dat de linkeroever en het gebied op den rechteroever, ten Oosten van den Oessoeri, Russisch territoir is, en aan Rusland wordt het recht van handel en scheepvaart op den Sungari toegestaan.

In 1860 komt een nader grensverdrag met China tot stand en wordt Yladivostok gesticht.

ToenMuraviëff, wien de Keizerdeneeretitel van „Amoerski" gaf, in 1861 naar Europa terugging, was de basis gelegd voor de verwezenlijking zijner plannen, welke sedert dien zijn ten uitvoer gelegd.

Die plannen gingen niet verder dan tot bevestiging van het Russisch gezag aan den Stillen Oceaan en aan de grenzen van Mantsjoerië, Mongolië en China. De ontwikkeling van Vladivostok als haven was daaronder als een natuurlijk gevolg begrepen.

De Siberische lijn opent evenwel ook ten deze een veel wijderen gezichtskring. Het ligt voor de hand, dat zij moet voeren naar een haven, welke winter en zomer toegankelijk is. Immers als Rusland, verstard in de Noordelijke IJszee, opgesloten door den Sont, gevangen door de Dardanellen, tegengehouden naar de Perzische Golf door den Woestijn van Iran, een opene haven aan den Stillen Oceaan zal bezitten, dan, doch eerst dan, zal het uit volle borst „talatta ! talatta !" kunnen roepen.

NAAR CHINA

Sue{, 5 October i8g6. ó j

U heeft, Mijnheer de Redacteur, mij, Franschman, ge-

52

Sluiten