Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PEKING SC HE SCHETSEN.

/

I.

Peking, 12 Dec. 1896.

Tien mogendheden zijn thans te Peking vertegenwoordigd. Het zijn: Rusland, Frankrijk, Engeland, Duitschland, de Vereenigde Staten, Nederland, Japan, Spanje, Italië en België. Oostenrijk-Hongariie, hetwelk tot dusver zijn gezant te Tokio tevens te Peking (en te Bangkok) accrediteerde, zal weldra een afzonderlijken diplomaticken vertegenwoordiger in de Chineesche hoofdstad hebben.

De vertegenwoordigers van den Keizer van China in Europa en Amerika bepalen zich tot vijf:

1. de gezant te St. Petersburg, tevens geaccrediteerd te Weenen en in den Haag;

2. de gezant te Washington, tevens geaccrediteerd te Lima en te Madrid;

3. de gezant te Londen, tevens geaccrediteerd te Brussel en te Rome; en

4 en 5. de gezanten te Parijs en te Berlijn, uitsluitend voor Frankrijk en voor Duitschland. Wat de Duitsche hoofdstad betreft, zoo is deze maatregel geheel recent.

Eindelijk heeft China

6. een gezant te Tokio.

Schijnt het vreemd, dat bijv. St. Petersburg, Weenen en den Haag bijeen zijn, terwijl toch de zaken ten onzent veel gemakkelijker zouden kunnen worden waargenomen door een der gezanten te Berlijn, Parijs of Londen, men vergete niet, dat de leden van den Tsung li Jamen geene uitgebreide geographische kennis bezitten, en tevens dat Chineesche zaken nog steeds behandeld worden volgens het precedent.

„Vroeger," zoo is de redeneering, „hadden wij een gezant voor St. Petersburg, Berlijn, Den Haag en Weenen, thans komt er een bijzondere post te Berlijn, ergo de twee overige posten blijven aan den gezant te St. Petersburg". De berekening komt uit . . . één van de vier is drie.

Hoe dit ook zij, langzaam doch zeker knoopt China betrekkingen aan met het Westen en daarvan is het beste bewijs

o

Sluiten