Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oostersch land het klimaat er gunstig is. Er valt regen in overvloed.

Door de valleien stroomen: de Kintscha Kiang, welke spoedig (in de provincie Szechuen) de Jangtsze Kiang zal worden, de Hoii Kiang, welke inTongking, Songka of Songkoï heet, de Kinglung Kiang, welke in Siam Mekong zal worden genoemd, de Loekiang, welke in Birma Salween heer, de Taping welke als Irawaddy in zee vloeit. Junnan is derhalve het terrein, waar nagenoeg alle rivieren van Acher-Indië tot stroomen aangroeien.

De provincie is thans dun bevolkt (naar schatting 6 milIioen zielen) nog steeds ten gevolge van den Taïping-opstand, die van 18^4 tot 1873 heeft geduurd.

Zij is vruchtbaar. Produkten zijn : opium, rijst, boonen, thee, tabak, plantaardige was, timmerhout en vooral metalen: koper, ijzer, lood, zink, steenkolen, zout enz. Vroeger werd er zijde gewonnen.

Sedert een dertigtal jaren hebben reizigers gezocht naar den meest geschikten handelsweg tot Junnan, en de slotsom tot welke men reeds sedert langen tijd was gekomen, luidde, dat de beste route langs de West-Rivier zijn. Doch de Sikiang was voor den buitenlandschen handel niet opengesteld.

W'il men een staaltje van den toestand, welke daarvan het gevolg was en die op het oogenblik nog bestaat?

Nanning, in de provincie Kwangsi, wordt van Europeesche goederen voorzien op de volgende wijze : van Hongkong of Canton gaat de koopwaar naar Pakhoï aan de Golf van Tongking over een kleinen afstand langs een riviertje, vervolgens worden de goederen dagen lang gedragen op den rug van koelies over de bergen, welke het Zuiden van Kwangsi scheiden van Kwangtung en eindelijk worden zij ingeladen op . .. de West-Rivier, langs welke zij gemakkelijk van Canton naar Nanning hadden kunnen komen, ten einde van laatstgemelde plaats hunne bestemming in Junnan te bereiken.

Werd de koopwaar rechtstreeks, d. w. z. niet over

66

Sluiten