is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is nog niet zeer lang geleden dat eene regeling, gelijk onlangs tusschen China en Rusland ten aanzien van Mantsjoerije werd getroffen, voor dien tegenstander een casus belli zou hebben gevormd. Thans wordt zij opgenomen als de natuurlijkste zaak ter wereld.

Men kent de bijzonderheden der bedoelde overeenkomst, wier bestaan, althans wat de spoorweglijn door Mantsjoerije betreft, reeds sedert lang door de Russische Regeering openlijk wordt toegegeven. Zij brengt Europa, in vergeliiking met de vroegere, ten opzichte der TransSiberische lijn gevormde plannen, 514 werst dichter bij den Stillen Oceaan, verbindt Moskou eenerzijds met Wladiwostok, anderzijds met Peking, verhoogt aanmerkelijk de economische waarde van den Siberischen spoorweg, welks meest oostelijke sectie thans veel zuidelijker zal loopen, m. a. w. door een streek met zachter klimaat en grooter productiviteit dan oorspronkelijk was voorgenomen; zij maakt Rusland meester in Korea en schenkt aan de Russische vloot in het verre Oosten den bezem in den mast.

Een enkel woord omtrent het gedeelte van China — bakermat der regeerende dynastie ! — hetwelk thans geheel in de sfeer van Rusland's invloed is geraakt, moge hier een plaats vinden.

De Chineezen verdeelen hun Rijk in:

a. de achttien provinciën (eigenlijk China),

b. Mantsjoerije,

c. de koloniën: Mongolië, Thibet, Ili en Oost Turkestan.

Mantsjoerije telt drie provinciën:

1 Shinking (met Liaotung) hoofdstad Moukden of Tengtiën,

2 Kirin, hoofdstad Kirin,

3 Hehlung Kiang, hoofdstad Tsitsihar.

Het wordt begrensd ten zuiden door de golf van Pechihli en door Korea, ten oosten door de (Russische) Maritieme Provincie, ten noorden vormt de Amoer de grensscheiding, en ten westen grenst het eveneens aan Siberië, alsmede aan Mongolië.