Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 226 regel 4 v. b staat: „den", moet zijn: „de".

„ 236 „ 4 v. o „ : „druk", „ „ : „indruk".

,, 244 ,, 5 v. o het eene woord „het" vervalt.

„ 249 ,, 3 v. o staat : ,,in" , moet zijn is" .

,, 255 „ 9 v. b. het woord „werd" in te lasschen tusschen „Karun" en ,,toegebracht" .

,, 271 „ i5 v. b. staat : „stteken" moet zijn : „streken"

„ 288 „ 10 v. o het woord „zoons" in te lasschen tusschen „drie" en „Selm" .

„ 9 v. o. het woord „zoons" tusschen,, door " en„ de" vervalt.

„ 317 „ 6 v. b. staat : „haarnippen", moet zijn .'„haarknippen".

,, 336 „ 14 v. b „ : „berolkt" , „ „ : „bereikt" .

,, 339 1) 4 v- b »» • » »» »» * «graden .

„ 375 ,, 10 v. o het eene woord „jaren" vervalt.

„ 382 „ 7 v. b. in te lasschen het woord Mil" tusschen „fut" en „modéré" .

„ 383 „ 6 v. b. het woord „y" vervalt .

„ 391 ,, 3 v. 0. „de "vervalt en wordt vervangen door „z".

,, 394 „ 10 v. b. de woorden „afstand" en „geraamd getal" moeten resp. boven „li" en „inwoners" staan.

„ 394 „ 7 v. o. staat : „aankow" , moet zijn : „Hankow" .

„ 3g5 ,, 14 v. o. het woord „er" valt weg .

„ 405 ,, 12 v. b. staat : „laatva" , moet zijn : „laatste".

„ i6v. b in te lasschen : „Men nam de wielen" ,

tusschen de woorden „oversteken" en „van" .

„ 444 „ 19 v. o in te lasschen : „niet meer"

tusschen de woorden „wilde" en „ontvangen " .

„ 457 „ 16 v. o in te lasschen : „zou" tusschen de woorden „West-rivier" en „zijn" .

„ 467 „ 9 v. 0. laatste woord van den regel, lees : „Azië" .

Sluiten