Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's GRAVENHAGE, 28 November 1919-

Aan den Minister van Oorlog.

EXCELLENTIE,

Ter voldoening aan de opdracht van Uwe Excellentie biedt de Commissie, ingesteld bij Uwe Beschikking van 11 November 1918, IHe Afd. No. 97, U bij deze haar verslag aan.

Jhr. L. M. A. VONSCHMID,Voorzitter. W. H. DOORMAN, , J. P. E. VAN REYSEN, WfS A. M. DE BLAUW,

J. M. J. H. LAMBOOY, Mr. W. C. WENDELAAR,

} Leden.

C. BLOKKER,

H. B. BERGHUYS,

A. T. VAN OOSTEROM,

I. LAMPIER,

J. J. M. VAN 'T WALDERVEEN, ' *)

*) De secretaris heeft, tengevolge van zijne detacheering bij het Fransche leger, de laatste 5 vergaderingen niet bijgewoond en heeft uit dien hoofde het verslag niet kunnen onderteekenen.

Sluiten