Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiktheid voor den hoogeren rang voorgeschreven en bestaan er afzonderlijk candidatenlijsten voor de bevorderingen De Commissie meent, dat hieraan tegemoet gekomen zou kunnen worden door in de encadreering van die onderdeelen op dezelfde wijze te voorzien als thans daarbij met de officieren geschiedt. Al het personeel zou kunnen blijven behooren en moet geschikt blijven voor de hoofdgroep van het wapen Het voor de bijzondere korpsen benoodigde kader zal kunnen verkregen worden door uit het hoofdwapen daarbij kader in te deelen; echter slechts voor een vooruit vastgestelden termijn bijv. 5 jaar. J '

Door telken jare een gedeelte van dat kader af te lossen en het weder naar de hoofdgroep te doen terugkeeren, kan het de geschiktheid daarvoor blijven behouden.

Bij oordeelkundige toepassing van de aflossingen behoeven de belangen van de bijzondere korpsen niet te worden geschaad, omdat de vervanging van het kader op de voorgestelde wijze steeds geleidelijk plaats heeft.

Hetzelfde geldt voor het korps pontonniers dat voor het tegenwoordige tot de bereden-artillerie behoort.

Het wordt aanbevolen de voorgestelde regeling toe te passen overal waar voor een wapen meer dan één candidatenlijst voor bevordering van instructief en administratief kader bestaat, tenzij de belangen van den dienst of van de schatkist zich daartegen ernstig mochten verzetten.

Sluiten