is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de Commissie, ingesteld om een advies uit te brengen a.d. Min. van Oorlog in zake de regeling van onderwerpen betr. de positie der Beroepsonderofficieren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE VI.

(Zie blz. 30).

Door hel lid BERGHLYS overgelegde lijst van sedentaire betrekkingen met door dat lid daarop gegeven toelichtingen en beschouwingen.

Bestaande sedentaire betrekkingen voorkomende in de boekwerken „Vredesorganisatiën" 1 en II, vastgesteld bij beschikking van den Minister van Oorlog d.d. 5 December 1918 He Afd. No. 139.

Aantallen Schrijvers le, 2e en 3e klasse. (Adjudant-onderofficier, sergeant-majoor, sergeant.)

Wapens en dienstvakken. tallen. Opmerkingen.

Regiment Grenadiers 9 (1) Bij de met de brigades gelijk

" Ja.Se^ -. • • ■ 7 genummerde regimenten 5, en

Elf Infanterie Brigades (1) 99 bij de overige regimenten 4.

Instructie Bataljon 3 (2) Twee per regiment, bij het

Vier Regimenten Huzaren 12 2e regiment één meer.

Vier Regimenten Veld-Artillerie (2) ... I 9 (3) Zes per regiment, bij het

Korps Rijdende Artillerie 1 3e regiment één meer.

Vier Regimenten Vesting-Artillerie (3) . . 25

Korps Pantserfort-Artillerie 1

Korps Pontonniers 1 2

Korps Torpedisten 1

Regiment Genietroepen 12

Luchtvaartafdeeling 3

Motorafdeeling 3

Militaire ziekeninrichtingen 12

Hoogere Krijgsschool 1

Kon. Militaire Academie 3

Hoofdcursus 1

Cadettenschool 2

206

Conducteurs der Artillerie le en 2e klasse. "u-i (Sergeant-majoor of adjudant-onderofficier.)

Op verschillende standplaatsen (4) . . . 102 I (4) Het aantal wordt naar behoefte _.. geregeld.

Bij de artillerie-inrichtingen (5) 8 (5) Zijn ondermagazijnmeester,

doch worden benoemd uit de conducteurs der Art.

Totaal Conducteurs der Art. 110 Landweer.

48 Bataljons (6) 48 I (6) Bij elk Bataljon behoort orga-

I niek 1 adjudant-onderofficieradministrateur.

Totaal ... 48