Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeelingen, dienstvakken, enz. Aantal. Opmerkingen.

Transport . . 57

VIII. Afdeeling Militaire Administratie.

Adjunct-Commiezen 2

Klerken 2

Schrijvers op jaarloon 10

IX. Afdeeling Comptabiliteit.

Adjunct-Commiezen 10

Klerk i

Schrijvers op jaarloon 3-

Bureau Secretarie, Indices en Archieven.

Adjunct-Commiezen 4

Schrijvers op jaarloon 18

Huishoudelijke Dienst Schrijvers op jaarloon 1

Bedienden.

Kamerbewaarder 1

Boden 21

Algemeen.

Opzichter van de modelkamer aan het Departement van Oorlog. 1

Inspectie Geneeskundigen dienst.

Adjunct-Commies 1

Conciërge . 1

Bode ' \

Tijdelijke schrijver i

Rijksmagazijn van Geneesmiddelen.

Portier 1

Bureelambtenaren le klasse 3

,, 2e klasse

Hoogere Krijgsschool.

Amanuensis 1

Conciërge t i

Koninklijke Militaire Academie. Assistent van den bibliothecaris .... 1 Amanuensis in het physisch kabinet en het

scheikundig laboratorium ...... 1

Sergeant in de bibliotheek i

Cadettenschool. Amanuensis scheikundig kabinet . . . . j 1

Centrale magazijnen van kleeding en uitrusting.

Bureelambtenaren le klasse

Amsterdam 4

Delft \ I i

Woerden I i

ld. 2e klasse Amsterdam. ... 5

Delft A 3

Woerden | 2

Portiers 3

Opzichter bij de modelkamer 1

Transporteeren . . | 165

Sluiten