Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Betrekkingen. Sergt. ^MaT Adj.O.O.i Opmerkingen.

(d) Is adj.-onderofficier.

Departement van Oorlog.

Adjunct-commies 45

Ambtenaar met den rang van

klerk, of klerk 5

Schrijvers op jaarloon .... 20 38

Insp. Geneeskundigen Dienst.

Adjunct-commies 1

Tijdelijk schrijver 1

Rijksmagazijn van Geneesm. Bureelambtenaar le klasse. . . 1 2e „ . . . 2

Centraal magazijn v. kleeding. Bureelambtenaren le klasse .

2e „ . . 10 6

Topografische Inrichting.

Adjunct-commies 2

Klerken 2

Artillerie-Inrichting.

Opzichters 23

Bureelambtenaren le klasse . . 25

2e „ . . 13 Ambtenaar in tijd. dienst ... 1

Bij de Kon. Militaire Academie.

Huismeester (a) 1

Hofmeester (a)

Algemeene dienst («).... 1

Landbouw, Nijverheid en Handel.

Geleider Toezicht op het vervoer

van ontplofbare stoffen ... 1 Opperstalbaas bij het Rijkshengst-

veulendepot 1

Stalbaas idem 1

Justitie.

Exploiteur bij het H. M. G. . . 1 Kamerbewaarder bij idem ... 1

Sluiten