Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE VIII.

(Zie blz. 36)

OVERZICHT VAN DE UITKOMSTEN VAN BIJLAGE VII.

< | Sergeanten I Sergeant- ʧ

majoors 05 gf g g Aantallen in gewonen dienst die den rano

< I S bestemd! bestemd z | ^ zullen hebben resp. van seroeant-majoor

I Ü VOOr 2S§ *=^S en adj.ond.officier bij eene bevordering na »

1 -I - \< 5 5 £ § I

| | sedentairen sedentairen § u g 3 —— - _ .

d dienst. -dienst \ 3 K hoso „ .„ i ^*~| "| -—'v——

2 < ~ 1/3 g * 9 18 12 20 15 22 ontstane

" MREN" 1A"^" jaren. jaren. jaren. jaren. ZïÏZÏ

| 4 5 1 6 7 " -o In 12 | 13 I u lbeI5ordy

1 I 220 I 220 I lil

2 215 I g°

3 210 I |}g

4 205 205

5 199 uo > Ayy . 199

6 193 }~

7 187 JJJ*

8 181 8?

9 175 -gj

10 169 26 143 143

11 163 26 137

12 158 26 37 37

13 152 25 I3,2

14 145 25 \H 127 116

15 139 25 JJ2 ?? 120 120

16 133 ok 114 114 114 114

17 127 * 23 Z Z 108 108 Ï08

18 122 23 % % !?4 104 | 104

19 116 20 f 15 o, ?? „ 99 99 99

20 112 18 15 ?J 15 81 96 96 96

21 HO 18 15 Z? 15 79 94 94 94

22 107 18 14 H \ '1 \ 77 77 77

23 104 18 u ?9 25 ' 75 75 75

24 102 17 u ]\ ?? ?? 72 16 56

25 99 16 13 l\ \ l\ I 71 71 71

26 97 w i 2 so S I 72 72' 70 70

27 94 16 12 50 J? 19 19 19

28 92 16 | 11 49 fi }J 16 16 16

29 89 16 49 3 3 JS • 16 16

30 87 16 11 48 }o J3 13 13 13

31 84 16 0 J? i ? ? 12 12

32 82 16 10 47 9 o Ua 11 11

33 80 16 10 46 8 « « 9 9

34 76 16 9 45 6 l 8 8 8

35 73 15 9 44 5 5 J 6 6

36 70 15 9 43 3 q ? 5 5

37 68 15 8 42 3 ? ? 3 3

38 _64_ 15_| 40 ? f l 3 3

4899 j y - 400 | 30 200 fëoo j~3SÏ6~ ~ïïl4"j jj^^ ; ~48^r~|^r~|~^| 3^19 ~3Ï9

Sergeant-majoors en adj.-ond.officieren te zamen 1761 1349 988 1338

Sluiten