is toegevoegd aan uw favorieten.

Adres aan zijne Excellentie den minister van financiën inzake de Wet op de oorlogswinstbelasting 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE III.

Art. 8.

Indien voor eene binnen het Rijk gevestigde naamlooze vennootschap of andere vereeniging van personen het eerste boekjaar van twaalf maanden na den eersten Augustus 1913 is begonnen, wordt als vermeerdering van winst beschouwd het bedrag, waarmede de zuivere winst over eenig boekjaar te boven gaat een interest van het gestorte aandeelenkapitaal, welke overeenkomt met de winst, die als normaal is te beschouwen voor eene onderneming of bedrijf als door die vennootschap of die vereeniging wordt uitgeoefend.

Heeft zoodanige vereeniging enz.