Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE V.

Oorspronkelijk Voorontwerp der Staatscommissie met de toelichting.

Art. 21.

Indien en voor zoover blijkt, dat eenige vermeerdering van inkomen of winst een gevolg is

a. van opbrengst van kapitaal, dat uitsluitend is gevormd uit vermeerdering van inkomen of winst, welke aan deze belasting is onderworpen of onderworpen geweest, of

b. van eenige uitdeeling door eene binnen het Rijk gevestigde naamlooze vennootschap of andere vereeniging van personen, wier winst over hef jaar, waarop die uitdeeling betrekking heeft, aan deze belasting is onderworpen of onderworpen geweest,

is wegens die vermeerdering geene belasting verschuldigd.

TOELICHTING. .,; ,>

Art. 21. Door dit artikel wordt dubbele belasting voorkomen. Betaalt eene naamlooze vennootschap enz. de belasting van haar extra winst, dan mag zij niet nogmaals worden geheven voor de uitdeelingen aan de belanghebbenden. Ook is het mogelijk dat bij groote winsten, waarvoor belasting wordt betaald, de opbrengst, daaruit na belegging genoten opnieuw eene belastbare vermeerdering van het inkomen oplevert. Ook dat zoir dus aanleiding geven tot dubbele belasting, die door het artikel wordt voorkomen.

Sluiten