is toegevoegd aan uw favorieten.

Adres aan zijne Excellentie den minister van financiën inzake de Wet op de oorlogswinstbelasting 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE VII.

Art. 23, tweede lid.

Indien en voorzoover blijkt, dat eenige vermeerdering van inkomen of winst een gevolg is van opbrengst van kapitaal, dat is gevormd uit eenige uitdeeling gedaan door een binnen het Rijk gevestigde naamlooze vennootschap of andere vereeniging van personen, wordt die vermeerdering verminderd met een interest van dat kapitaal, berekend naar vijf ten honderd 's jaars.