is toegevoegd aan uw favorieten.

Tusschen Flie en Borne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Elke bijdrage omtrent de geschiedenis onzer eilanden, hoe gering ook, moet ons welkom zijn, en mag door den geschiedvorscher niet versmaad worden."

De. R. Westerhoff.

„Een waarachtige geschiedenis en een nauwkeurige beschrijving van den vroegeren en lateren toestand der drie Friesche eilanden is iets, waar wij groote behoefte aan gevoelen."

Dr. J. H. Halbertsma.