Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prijkte de steenen kop van het everzwijn, het geweldige, gewijde dier der Germanen.1)

Het is slechts een oude volkslegende, saamgekoppeld uit allerlei verdichte bestanddeelen,2) maar die in zooverre waarde bezit, dat zij getuigenis aflegt van den onuitwischbaren indruk, dien de teugellooze zeeschuimers uit »da Nordera oord" op* de Strandfriesen hebben gemaakt.

') Vergel. F. W. v. Eeden, Het varken van Wieringen, Eigen Haard,

1891, bl. 358 v.v.

2) Het laten loopen van de koe is b.v. ontleend aan de sage van Cadmus, den stichter van Thebe.

Sluiten