Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst door bemiddeling van den Prieschen edelman Jancko Douwama, werd hun gelegenheid geschonken een brandschatting van Lange Pier af te koopen voor 200 gulden. Douwama ontving later van de Schellingers voor dezen dienst «dertig wagenscot, so se die in grote stormen fisschen."1)

Het einde der lange lijdenshistorie, die Schellingerland heeft doorgemaakt, is geweest dat 't aan Holland bleef. Hoewel het hart der ingezetene bevolking nog immer bleef kloppen voor het oude Priesche stamvolk, de overmacht der staatkundige gebeurtenissen was te groot, dan dat zij zich scharen kon aan de zijde, die haar het liefst was. En zoo heeft Friesland den Fliestroom moeten prijs geven als de eeuwenoude grens van zijn gebied in het Westen en 't moeten dulden, dat Holland zijn landpalen verzette tot aan de oevers der Borne.

') Jancko Douwama's Geschriften, bl. 711.

Sluiten