Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen Geus als »een vernuftig krijgsbouwkundige, een heldhaftig bevelhebber, een stout zeeman, een vriend van zijn vaderland, een verdediger der vrijheid, doch woest van aard en zeden, in voorspoed losbandig, wreed in rampspoed, een der verbonden edelen, wien ik niet gaarne een plaats onder de heiligen zou toeschrijven." Hij wist 28 schepen met 600 koppen bijeen te krijgen en verliet daarmee in Meimaand Schellinge, om een aanval te doen op het dorp Oostmahorn.

Zeven jaren lang hebben al zoo de kampvechters voor de vrijheid van ons volk in den krijg tegen Spanje, op dit afgelegen Waddeneiland een wijkplaats gevonden. En dat zij zich hier veilig hebben kunnen nestelen, is ten zegen geweest voor ons land en volk.

Van het Geuzenrumoer, dat eens de duinen en stranden tusschen Flie en Borne vervulde, leeft bij de eilanders zelfs niet de flauwste herinnering voort. Alleen weet men nog een stuk weiland aan te wijzen, waarop eertijds een afdeeling van Robles' soldaten hun kamp zouden hebben opgeslagen, en dat den naam: Spaansch leger draagt.

Sluiten