Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII.

VERDWENEN BUURTSCHAPPEN EN BEDREIGD LAND.

Dorpen en buurtschappen zijn over de volle lengte van Schellingerland overvloedig heengezaaid. Langs den zandweg gaande, die zich van West naar Oost door het schier boomlooze landschap heenslingert, stuit uw oog gedurig op groepen daken van schuren en boerenwoningen. En voorheen was er in dit opzicht nog meerdere afwisseling dan heden ten dage. Het oude wapen van Ooster-Schelling, waarvan men o. a. nog een afbeelding vindt op de torenklok der Hoorniger kerk is van boven gedekt door een kroon van vijftien kogels. En dit getal vijftien duidde juist het aantal dorpen en buurtschappen van 's eilands Oostkrite aan. Daarbij kwam dan nog West-End als het zestiende. En dit alles was gelegen binnen een gebied van slechts drie uren gaans.

In het Rijksarchief te 's Gravenhage berust nog een lijstje, vermoedelijk aan het begin der 17<le eeuw geschreven, vermeldende in juiste volgorde alle toenmalige dorpen en gehuchten van Schellinge, met bijvoeging van het aantal woonhuizen. We laten het hier volgen: Oosterendt 30.

Hoorn 27.

Sluiten