Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lies 32.

Formerum 60.

Landrum 26.

Midslands 68.

Suryp 6.

Kynuni 12.

Kaerdt 3.

Stortum 3. ofte 4.

Horp nu geen liuysen.

Hee 4.

Schittrum 3.

Stattum 7.

Wolmerum 5 ofte 6.

Westendt 260 ofte 270.

't Trekt onmiddellijk onze aandacht, dat hier drie buurtschappen worden genoemd, die thans zijn verdwenen en waarvan zelfs geen heugenis meer bij de ingezetene bevolking des eilands bestaat. Wij bedoelen Wolmerum, Stattum en Schitrum.

Dit verdwijnen is voor wie de geschiedenis der Waddeneilanden kent geenszins bevreemdend. Deze geschiedenis toch is zóó rijk aan onheilen, teweeggebracht door het geweld van oorlog, zee en wind, dat 't ons eer verwonderen doet, dat nog zooveel stand heeft gehouden wat met volslagen ondergang werd bedreigd.

Is ook niet West-Flieland, het volkrijke, vlek aan het Eijerlandsche Gat verdwenen? En in het begin der 17de eeuw telde 't nog omtrent -400 huizen; toen werkten er nog traankokerijen en bierbrouwerijen; toen werd er nog gepredikt in twee kerken; toen was 't vermaard om z'n mosselen.1) En honderd jaar later was alles een buit

') Een straatkreet in Oud-Amsterdam was: „Oprechte Flielandsche mosselen!" Zie Guiccardyn bl. 241.

Sluiten