Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedreigde land zag, schonk hij aan de Gereformeerde kerk van Midsland en Hoorn, onder beding, dat hij een vrije zitplaats zou hebben in de Midslander kerk.

Eerst sedert 1858 kan men zeggen dat het Nieuwland verzekerd is tegen overstrooming der Waddenzee. Toen toch hebben de heeren Loman en Kievit van Texel er een zwaren dijk met steenen glooiingen om heen gelegd. Zij ontvingen daarvoor 't recht het land zestig jaar in gebruik te nemen. Later hebben de kerkvoogden van Ooster-Schelling een deel van deze jaren afgekocht, zoodat thans het volle beheer over den polder in hunne handen rust.

Sluiten