Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schout en Schepenen »de haren op 't hoofd krompen." Vervolgens werd besloten de dochter gedurende vier weken met het klokkleppen van de pui van het raadhuis in te dagen, om zich »over hare grouweldaden ende lasteringe van Gods allerheiligsten Name te verantwoorden, opdat de plagen van God den Heere over land en kerk mogen afgewend worden." Eindelijk eischte de Voorzitter betaling der kosten door de ouders, en indien Tryn op de bevolen dagen niet verscheen, haar voor tien jaar van het eiland te verbannen nen eerder op 't land komende, bij de kop te mogen vatten, in 't gat te setten en tegen haar volgens rechten te procedeeren." De uitspraak luidde echter: de ouders zullen 50 car. guldens boete betalen; de dochter zal voor één jaar verbannen worden.

Uit dit alles blijkt genoegzaam dat men op Schellingerland maar niet kon doen, naar hetgeen goed was in ieders oogen. Ook was in den toren van Brandarius en in dien van de oude Midslander kerk een donker kot, dat tot gevangenis diende; de gerechtsplaats voor halsstraf was achter Midsland op een duin, die nog altijd »de galgeduin" heet.

Gelijk bekend is, is heel deze rechtspleging van Schout en Schepenen ondergegaan in den storm der groote omwenteling. En wanneer nu tusschen Flie en Borne een strandjut wordt betrapt of een varensgezel bij een kloppartij wordt ingerekend, dan staan zij niet meer voor de Schepensbank van West-End of Midsland terecht, maar hebben zij zich te verantwoorden voor den strafrechter te Leeuwarden.

Sluiten