Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE A.

DROSSAARDS EN BURGEMEESTERS VAN SCHELLINGERLAND.

Claes Popma 13231)

Folkert Popma 1389

Siwaert Popma 1398

Poppe Popma 1422 Sjoert Popma ± 1460

Ilienck Popma 1482

Jarich Popma 1502

Jan van Kets 1545 Aalbert van Goes ± 1550

Gerbrant Walckama 1569

A. Hendriks 1584—85

J. A. van der Does 1585—87

J. C. Pieck 1587—90

A. H. van Waalwijk 1590—93

A. Hendriks 1593—97

W. Kerkring 1597—1604

Jan van Veen 1604—1612

Rogier van Reynegom 1612

C. Berck Sr. 1666—72

Corn. Dirck Berck Jr. 1672—78

Joan Moock 1678—86

Gerard Reynst 1686—1709

Adriaan de Kleyn 1709—12

Douwe Fokelesz 1723

') De jaartallen worden opgegeven, waarin hun naam voorkomt in de oude bescheiden.

Sluiten