Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek). % ~«~

ae^fda' r'va'n" 2 TT- *"* w heel * sch®PPingswereld. W«

schfpnm Dat lid,,*» "! 'm aecre,um wa8 om 118 "ereld te cneppen. Dat is dus weer een begnp. Maar de Schrift geeft ons voor riiP

begrippen voorstellingen. Ze teekent ons de menschenwereld en Christus als

zt Z"t rspeient,e ™°r

.... p ■ ' 31' "Ik was »" voedsterling bij Hem, en Ik was daeeliiks Z.jn vermak,neen, te aller tijd voer Zijn aangezicht speende- siXdfm l weid Zijn aardrijke, en Mijn vermakingen zijn met der "renXnïnderen ■ Dus geen starre begnpsontleding hier, maar teekening, voorstelling en beeld Als een kindeke bij zijn moeder, zoo wordt Christus

menschen Z "no/mT "P811""1 8" Z°" Zk'" Verm»k«de i„°de wereld der

eenvoudig' begrippen, dan « 'i~t' «" "" *~

het ect,pe z,ln

gebrekkig en „anw is, dat beeft JdTaLn'n elllSre^n Z ***

da^e^f °Tuet

mits dan een verlacht boek, een gelllnstSrf boek, °°k mtdrakkmg van begrippen, en beelden als de uitdrukking vanTórstellingeï

den tijd^L dft o? dlt'Ta'ndttr d» ~

rï r iTT^tê -

Daareiitegen TöodT M *" * *»" ^alrko™ tTe l'w^nT

2

Sluiten