Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

is volkomen juist aangehaald tegenover de creatio ex nihilo; maar het is verstaan als een krachtsuitir.g van God uitgaande zonder van Hem te worden afgescheiden. In Hand. 5:39 vinden we hetzelfde gebruik van Maar ook daar wil het toch niet zeggen, dat het eerst in God was en nu m en em geemaneerd, maar Gamaliël bespreekt hier de vraag of deze secte haai aandrift en providentiëele leiding heeft in God of niet Eindeliik

Ook 0 u? allUlt °ns zelven^ maar onze bekwaamheid is uit God." h h , " 1 61 wordt alleen bedoeld de Swapis en het defy/ia xov &£0V die

De SftViS- T T?1 Uitgaat 6n Waard°°r hij het volk overtuigt, e Schrift snijdt dus beide voorstellingen af, zoowel die van een toover

achtig te voorschijn brengen als van een emanatie. Alles kit ten slotte

va"t Tp hetrw?taan Van °Penb" 4 : U' Waarb« da" niet alleen te letten PnH w VT' evenzeer ook op het «to. De dingen blijven in

God bestaan en worden door Zijn uitstralende kracht gedragen.

diirin r^616- Pelagianisme en arminianisme, ja alle ketterij ligt juist ai in dat dit met wordt ingezien, en de voorstelling post vat 'alsof dooide Schepping een zelfstandige kracht tegenover God in actie is gekomen Neen, zoo is het met; maar alles geschiedt door den influxus Dei.

Laat ons nu de zaak van de positieve zij bezien.

We bestrijden volstrekt niet wat de oudere theologen altijd met die for

*** Seb"S^" da.

Hoe hebben we dit nu te verstaan? Zeer voorzichtig zij men bil de beant beZ^BeelTeinste%WT ^ Wer V°°r het uitÉWpunt van al wat

op IrleUeS * * °P "" Pl"" ,er0OTZlu,kt gingen

bZZt Geneert™ 2 Tel? T- sT" *!"gm * *

• . , , , , "S ^ i'etr. 1.3: P.S navta wlv rijs »eicce <Wuf£os avrov " Q0S ?<T S^Qwévns. Hier wordt van de onderhouding der

dingen gehandeld, en wel onderscheiden als zichtbare, *Qb? fafr, en als -ees

Goddelijke LIcM X fo^ h'er geZegd °nS t0e te komen door de

Hetzelfde zegt Hebr. 1:8:

cw is, gelyk we zagen, het instrumenteele middel voor de totstand brenging van de schepping. Dat wordt hier „„ gedeflniéerd als

Sluiten