Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

gletschers geweest, die begonnen te smelten, zoodat de steenen, die erop Laeen doorzonken tot op een rots. Waar nu dat water kwam ontstond een ko k waarin de steen werd gedraaid. Daardoor ontstond in de rots een diepte en

ÏÏS?» de Steen daarin gegaan- Latei" is dat water toen door afkoeling gestold. En zoo is er een groote ijswereld geweest over bijna geheel Eurona Dat nu komt geheel overeen met wat we in Genesis 7^ 3 daarin wordt ons gezegd, dat de scheiding tusschen het droge en vochtte eerst ater is gekomen met het ontstaan van bergen en zeX En at „u

X zün omgelan!den " * ^ ^ " ^ele aTde we^et

Die oorspronkelijke aarde was *31 tt), en met die aarde waren geschapen *, .. «ar de voorstelling der Heilige Schrift is er dus een ons omspannende lichtkogel, dien wij aan de binnenzijde zien. Vandaar is er telken* spiake van deuren en vensteren des hemels, en spreekt Jacob bii Rpthri ' een peorte Sé. hemel». En achter dien kogel'helJu weopsta oLldeük,™

Het wooid hemel wordt echter niet alleen gebezigd in <ipn 7in ment, maar wordt ook gebruikt ter aanduiding van'den dampkrma En'onk voor de hemelen om Ooto troon, buiten deu koge" " iw7eeüTeeks 1 hemelen. Zoo wordt b.v. in Hebr. 1:3 van den Ohrieius geZeg7dat HilT,

p«ek Tt eüTT* der MaJe8te" de 'I00gSte l,emele"'■ «■ L derden

-xods tioon bedoeld wordt. Verder schrijft de Apostel in Efe^p 4- m tv

rr. r;i r;,r

Hoogepriester hebben. Die deer de hemelen d^eian js * 6 Br°0ten

nn 1 ! ge6ft °nS dUS de voorsteIling> dat er twee existenties ziin één op deze aaide, en één daarboven, welke beide vin elk-am- notv,i •, • ',

een blauw gordijn, het firmament, den binnenkant van den lichtenden'kogeT Omdat echter het firmament en de hemel om Gods tmm . '

samenvallen, worden beide als ra ^tcra aangeduid V°°r °nS gezicht

Opzichzeifwarei.et dus wel mogelijk, dat in Genesis 1 onder hemel" niet

~ 11 , 6 ^55 en, aat ra vibi6rcc niet ffpqphnncn

naar alleen dat daarover in Genesis niet gehandeld wordt Fn i\ll 1 kende voorstelling vindt wel eenigermate daarin sfpnn h / n ■ pe.r" 't geheel niet van de engelen spreekt, terwijl over de levende wezenTop deze

Sluiten