Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

College-dictaat van een der studenten (Dogmatiek).

r rr ir srtwere,d —

stadhouder was." Zeer zeker doet J.vf !! v !' °yrenius over Syrië

irrc

iirrs^r; : ^trwde het—**

VooreeTat'TV'f '"'T*6'1 a"erlel moeilukhedto opduiken.

1 Kon. 6 .- 1 bi, ons 480, in de Septuagint 440 '

AT.^K,ri.rjs ?r«rr zzzzz r r

het cijfer van 430 jaar. Uit de critische aanmerkingen bliikt datLI'^8

cot/anTn" T gT'tn W°rdt d°°r Lachmann- Tischendorf, Tregelles West* co t and Hort en de Revised Version. Het verband geeft den indruk 'dal dit

Cd?: rs si .-5°? 5 r"van—2

daaronder moeten opnemen de ja.n'vfn Z^TJZ^lTm^ een groot verschil, en zoo bestaat hieromtrent dus groote onzekerheid

«eXSM -

jaren vooial zijn geheele archieven ontdekt, die een volkomen anderen indruk SoTen^ rvoTr ÏT Vr°eger hadden" Vroe^ stelde men h z Ir

mmmm

7

Sluiten