Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gescheiden, in zich zelf besloten geheel en daarbij geheel, dus niet alleen de bewegende deelen, uit ijzer vervaardigd. De werkingswijze is daarbij geheel gelijk aan die, welke we hierboven beschreven. De drijfas ügt in het laagste gedeelte der machine, dat zich ook hier onder den zaagvloer bevindt. Midden op die as zitten de riemschijven. Aan ieder der uiteinden draagt de as een vliegwiel, dat tevens als kruk dienst doet. De daaraan verbonden drijfstangen bewegen zich dus langs de buitenzijden van het gestel of frame der machine. Het wiel dat ongeveer in het midden der machine zit, is het pal wiel, dat zich van de gewone palwielen onderscheidt doordat er geen tanden op zijn aangebracht. Op de aan weerszijden schuin afloopenden buitenomtrek werkt een gedeeltelijk excentriek, dat door wrijving bij elke omwenteling, die de krukas maakt, het palwiel over een kleinen hoek voortbeweegt. Een zoodanige inrichting wordt een geruischloos palwerk genoemd. De beweging van het palwiel wordt door kamraderen over gebracht op de vier gegroefde of getande rollen, die hun tanden drukken in den stam of het hout dat geplaatst is op twee wagentjes, één vóór, één achter de machine, welke wagentjes zich over rails voortbewegen. Op deze wijze wordt het hout naar de zagen gevoerd.

De zagen vormen natuurlijk het belangrijkste onderdeel der zaagmachine. Vooral het materiaal moet aan de hoogste eischen voldoen, en geen ander dan kroezenstaal is daarvoor geschikt. Aan het uitsmeden, polijsten en harden moet de grootste zorg worden besteed. De vorm der tanden zie fig 1, hangt af van de houtsoort die bewerkt wordt. Tusschen de tanden moet voldoende ruimte aanwezig zijn voor het bergen van het zaagsel. Het zetten of schranken der tanden moet met oordeel geschieden, ook hierbij is rekening te houden met de houtsoort. Door spie en haakspie en op de zagen geklonken beugels, zaagkluchten genaamd, worden de zagen in het raam bevestigd en gespannen. Het is juist de groote spanning, die aan de zagen in de raamzaagmachiue is te geven, en die veel grooter is dan de spanning van een

Sluiten