Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

band- of lintzaag, die deze machine zulk een groot voordeel verschaft boven andere zaagmachines, ofschoon ze, zooals hieronder zal worden aangetoond, langzamer werkt. De lengte die deze machine in een zekeren tijd, b.v. in een minuut of seconde zaagt wordt gevonden door den weg, waarover de stam per minuut of seconde vooruitgeschoven wordt, te vermenigvuldigen met het getal zagen. De snelheid van het vooruitschuiven hangt af van de houtsoort en van de dikte van den stam. Is de laatstgenoemde afmeting 60 c. m. dan is een snelheid per uur van 20 Meter reeds zeer aanzienlijk, zoodat, als er 15 zagen in het raam zitten, de geheele lengte van de zaagsnede in een uur verkregen, 300 Meter is. De grootste machines hebben een zaagraam dat ongeveer 1.20 Meter wijd is.

In de plaats van zulke verticale raamzaagmachines worden ook horizontale gebezigd, vooral voor het zagen van kostbare, harde houtsoorten, die meestal tot dunne platen worden gezaagd, zie Fig. 2. Het raam heeft dan slechts één blad en na elke snede moet het raam over een afstand gelijk aan de dikte die men aan het hout wenscht te geven, naar beneden geschroefd worden. Om de machine ook voor gewone houtsoorten, dus voor die welke in het bouwbedrijf voorkomen, heeft men het raam van twee en van drie bladen voorzien, maar dan zelfs is het nog moeilijk in te zien, dat ze tegenover de verticale zaagmachine voordeelen oplevert.

Tegenwoordig wordt voor het verdeelen der ruwe stammen op groote schaal gebruik gemaakt van de lintzaagmachine. Het oorspronkelijke doel, waartoe deze machine werd uitgevonden, was om het uitzagen van stukken volgens gebogen lijnen mogelijk te maken; later is ze ook toegepast voor het verdeelen van de ruwe stammen in planken. Waar men in Amerikaansche fabrieken deze bewerking door de raammachine verricht, daar wordt toch dikwijls op de lintzaagmachine de ruwe kant aan vier zijden weggenomen om aan den stam een vastere ligging bij het zagen te verzekeren en ook om in de machine twee stammen op elkaar te kunnen stapelen. Een lint-

Sluiten