Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereikt door de as met het zaagblad hooger of lager te stellen, somtijds door de tafel te verstellen. Aan de machines met verstelbare tafel, zie Fig. 4 is het dikwijls mogelijk de tafel schuin te stellen waardoor de verscheidenheid in het te verrichten werk die de machine toelaat, nog belangrijk toeneemt. Om de cirkelzaag bruikbaar te maken voor het snijden van zwaluwstaart-vormige gleuven wordt ze draaibaar op de as bevestigd, zie Fig. 8. Bij deze figuur zijn ook eenige voorbeelden van het werk, dat met zulke machines gemaakt wordt, gevoegd.

De houtbewerkingsmachines zijn, als gevolg van de groote snelheid, waarmede ze werken, oorzaken van een groot aantal ongelukken, waaraan vooral de vingers der werklieden blootgesteld zijn. Onder de machines, die deze ongelukken veroorzaken, worden steeds de cirkelzagen het eerst genoemd en bij het uitvinden van beschermingen heeft men aan deze machines ook het eerst gedacht. Die welke in Fig. 9 is voorgesteld, bestaat uit een kap, die de zaag omsluit; hij wordt, door het hout tegen het opgebogen einde te drukken, opgelicht en rust dan met zijn volle gewicht op het hout, evenals hij dat op de tafel doet

als er niet gezaagd wordt.

Evenals men het zaagraam liggende heeft uitgevoerd voor het zagen van dunne platen, heeft men dit ook met het cirkelvormig zaagblad gedaan; de rand van het blad is alsdan aan boven- en onderkant zeer scherp bijgeslepen, waardoor het zaagverlies somtijds slechts 1/i millimeter bedraagt, terwijl het gezaagde vlak op een geschaafd vlak gelijkt.

Ten slotte vermelden wij nog, dat door de fabrikanten ook assen met zaagblad en met twee bijbehoorende kussenblokken worden geleverd, zie Fig. 10. De kussenblokken van die assen worden door de koopers onder houten tafels, op stoelen, van hetzelfde materiaal, rustende bevestigd. De teekening waarnaar zulk een tafel gemaakt moet worden, wordt gewoonlijk door den fabrikant van de as geleverd. De aanschaffingskosten van de cirkelzaag worden hierdoor verminderd; de machine die

Sluiten