Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men op die wijze verkrijgt is evenwel minder doelmatig dan een geheel ijzeren machine.

LINTZAGEN.

De lintzaagmachine is, in haar toepassing als blokzaag, reeds besproken. De machine, die in de werkplaats van den houtbewerker gevonden wordt, verschilt hierin van de bloklintzaagmachine, dat de zaag zich steeds in verticale richting beweegt en dat de voortbewegingstoestellen voor het hout, die bij de blokzaag zulk een belangrijk onderdeel van de machine vormen, hier in den regel ontbreken. Daarentegen vinden we aan de lintzaag machine, die hier bedoeld wordt, een afgeschaafde tafel, waarop het te bewerken hout rust, dat in den regel reeds vlak geschaafd is. De lintzaag vindt vooral haar toepassing in de werkplaatsen van meubelmakers, modelmakers en scheepsbeschieters, d. w. z. overal, waar het hout volgens gebogen lijnen bewerkt moet worden. Dit kan op de lintzaag beter dan op eenige andere machine gedaan worden, en hoe smaller de zaag des te beter, hoewel een bepaalde breedte noodzakelijk is in verband met de hoogte van het hout, d. i. met de oppervlakte van de zaagsnede. Alle bijzonderheden, die een moderne lintzaagmachine kenmerkt, zijn in Fig. 11 te vinden. De zaagschijven zijn zonder randen uitgevoerd, de onderste wordt door den riem direct gedreven, de bovenste wordt medegevoerd door de wrijving, die de zaag aan den omtrek uitoefent. De stoel die de kussenblokken van de bovenste zaagschijf draagt, wordt door een hefboom met gewichtsbelasting omhoog gedrukt, waardoor aan de zaag de vereischte spanning wordt meegedeeld. De lengte van de middellijnen der schijven staat in een bepaalde verhouding tot de dikte van de zaag; dit is de reden waarom een machine voor zwaar werk grootere schijven moet hebben dan eene voor lichter werk. Die middellijn wisselt af van 60 tot 120 centimeter en het getal omwentelingen der schijven wordt zoo geregeld dat de snelheid van de zaag ongeveer

Sluiten