Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chines" genoemd. Natuurlijk kan daartoe de gewone, de reeds beschreven schaafmachine dienen ; men heeft de plank dan slechts, nadat hij op de eene zijde bewerkt is, om te keeren. In zeer veel gevallen, als men slechts aan beide zijden een gladde oppervlakte verlangt, is dat voldoende, doch niet meer als men als eisch gesteld heeft een nauwkeurig voorgeschreven dikte aan het stuk te geven. Een machine die voor dit doel bestemd is, wordt daarom gewoonlijk voorzien van een beitelas, die boven de tafel ligt; de afstand tusschen den tafel en den cirkelomtrek, die door de snijkanten van de beitels woidt doorloopen, bepaalt de dikte die aan het werkstuk wordt gegeven. Dit is natuurlijk vooraf op een reebank aan eene. zijde vlak gemaakt; met die vlakke zijde rust het op den tafel. Om op verschillende dikte te kunnen schaven, is de tafel in hoogte verstelbaar. Een op het frame aangebrachte wijzer geeft de dikte aan, welke aan het hout wordt gegeven. Al deze bijzonderheden zijn aan de „dikte schaafmachine", in Fig. 15 afgebeeld, waar te nemen.

Niet alleen voor het vlak schaven van planken, delen, enz. worden deze machines gebruikt, ook voor allerlei bewerkingen die noodig zijn om het hout tot kozijnen, deuren en dergelijke voorwerpen samen te voegen, dus voor het schaven van lijsten, van sponningen, van zwaluwstaarten, enz. Hiertoe behoeven de beitelassen slechts van behoorlijk gevormde messen te worden voorzien, zoodat de hiervoor bestemde de grootste verscheidenheid vertoonen. Eenige voorbeelden van zulke messen zijn in Fig. 16 afgebeeld. Tot welke groote verscheidenheid in het geproduceerde werk men langs dien weg kan geraken is voldoende op te maken uit Fig. 17, waar deze producten, naast de machines waarop ze gemaakt zijn, zijn afgebeeld.

Er is reeds iets gezegd over de groote snelheid waarmee zich de beitels van een schaafmachine bewegen, zie pag. 18. Tusschen deze snelheid en die waarmede het hout tegen het gereedschap in wordt bewogen, moet een vaste

Sluiten