Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sinds het invoeren van houten riem- en snaarschijven van zeer groote afmetingen.

Yoor speciale bewerkingen worden natuurlijk ook speciale machines gebouwd ; dit is in 't bizonder het geval voor de vervaardiging van wagenwielen, en de banken die hiervoor dienen, bezitten dan steeds een aantal speciale hulpwerktuigen, b. v. om de naven te draaien en te boren, om in de velgen de gaten voor de spaken te boren, om aan de spaken de tappen te freezen, dikwijls ook om den geheelen spaak te bewerken.

Er zouden van de houtbewerkingsmachines nog een groot aantal andere genoemd kunnen worden, die voor speciale doeleinden dienen; doch het zeer uiteenloopende daarvan dringt van zelf tot beperking. Wij zullen ons daarom tot het meegedeelde bepalen, maar moeten nog iets zeggen over:

HET ONDERHOUDEN VAN HET GEREEDSCHAP DOOR SLIJPEN.

Iedereen, die met snijdende werktuigen omgaat, heeft de ondervinding kunnen opdoen, dat zulk een werktuig slechts een zeer korten tijd nadat het geslepen is, werkelijk scherp blijft, maar dat daarna de toestand ervan slechts langzaam achteruit gaat. Hoe snel die vermindering in zijn werk gaat, hangt zoowel af van het materiaal waaruit het werktuig is vervaardigd, als van de hardheid der stof, die bewerkt wordt. Het is een zaak van persoonlijk gevoel, zou men bijna kunnen zeggen, waardoor beoordeeld wordt of opnieuw slijpen van het gereedschap noodzakelijk is. Stomp gereedschap levert minder glad werk en verbruikt meer arbeidsvermogen dan scherp gereedschap. Gaat men zeer spoedig tot slijpen over dan moet het gereedschap sneller vernieuwd worden. Het meer of minder spoedig stomp worden van beitels en van zaagtanden hangt ook af van de snelheid, waarmede deze werken; van zeer snel werkende gereedschappen, zooals cirkelzagen, moet men dus verlangen, dat het vervangen van een

Sluiten