is toegevoegd aan uw favorieten.

De machines voor de houtbewerking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stompgeworden blad door een nieuw zeer gemakkelijk kan uitgevoerd worden. Omtrent de aangroeiing van den weerstand door liet stomper worden van liet gereedschap zijn eenige proeven genomen; men heeft daarbij gevonden dat bij het zagen van dennenhout door een zaag die met een snelheid van 1.33 Meter per secunde werkte, de voor het zagen vereischte arbeid, drie uren nadat ze geslepen was, 1.75 maal zoo groot was geworden als hij in het begin was, en na zes uren zelfs 2.25 maal zoo groot. Van een cirkelzaag, die met een omtreksnelheid van 60 Meter per secunde werkt, zou men, in de veronderstelling dat l' van alle tanden gelijktijdig werken, een gelijke vermeerdering van het vereischte arbeidsvermogen in l uur en in 1 uur kunnen verwachten.

Het eeuwenoude slijptoestel voor beitelvormige werktuigen is de slijpsteen; voor het vervaardigen daarvan werd natuurlijke zandsteen gebezigd. Zaagtanden konden daarmede niet geslepen worden ; voor dat doel moest men gebruik maken van vijlen, gewoonlijk van driekanten vorm. Deze slijpgereedschappen worden door den handwerker nog steeds gebezigd ; maar voor de houtbewerkingsmachines zijn ze niet meer voldoende, daar heeft de behoefte er toe geleid ook voor het slijpen machines uit te denken, die dikwijls van niet minder samengestelde constructie zijn dan de machines die wij reeds besproken hebben. Het werktuig, dat in die machines het slijpen verricht, is een zoogenaamde amarilsteen, dit is een schijf die uit gemalen amaril is samengesteld, door dat poeder te vermengen met een bindmiddel. Dit laatste is bij de verschillende fabrikanten van slijpwerktuigen van zeer onderscheiden aard : waterglas, caoutchouc, lijm, en dit verschil is oorzaak dat bij het slijpen met sommige amarilsteenen water moet toegevoerd worden, terwijl weer voor andere wordt voorgeschreven dat ze beslist droog moeten gebruikt worden. Deze kunstmatige slijpsteenen draaien met zeer groote snelheid rond; de omtreksnelheid varieert van 20 tot 30 Meter per secunde. Terwijl de oude slijpsteen slechts geschikt