Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vrij groote verscheidenheid der vakken die alle onder de benaming „houtbewerking" worden samengevat. De machines die het werk voor den timmerman verrichten, zijn van geheel anderen aard dan die welke de meubelmaker, de wagenmaker, of de jalouziefabrikant behoeft; terwijl eenige van die vakken, vooral dat van den meubelmaker, weer onderverdeeld zijn. De meubelmakers splitsen zich nl. dikwijls naar de afzonderlijke producten, in stoelenmakers, kastenmakers, enz.; somtijds ook naar de houtsoort die bewerkt wordt. De witwerkers bv. maken een geheel afzonderlijke categorie uit. Bij de inrichting eener fabriek zal dus noodzakelijk rekening moeten worden gehouden met de speciale houtbewerking, die daarin zal worden verricht en bij het aangeven van typische voorbeelden van zulke fabrieken zal dus ook gezegd moeten worden aan welke bewerking daarbij in hoofdzaak is gedacht.

De vraag naar de meest geschikte drijfkracht kan echter beantwoord worden, geheel afgescheiden van het speciale vak dat in de fabriek zal worden beoefend. Uit de als tweede aflevering der „Verslagen en mededeelingen" verschenen studie over de motoren is af te leiden dat, om tot antwoord op die vraag te kunnen geven, bekend moeten wezen: het vermogen dat in het ongunstigste geval ontwikkeld moet worden, het getal uren dat de inrichting per dag of per week in werking is, en, eenigermate ten minste, binnen welke uiterste grenzen zich het te ontwikkelen vermogen beweegt. Hieruit is de prijs van de drijfkracht te berekenen, zooals in het boven aangehaalde geschrift is uiteengezet. In de groote steden met een of meer electrische centralen, zal het gebruik van electrische beweegkracht in al die gevallen aanbeveling verdienen, waar de motor slechts zeer afgebroken behoeft te werken nf als het bedrag van het te ontwikkelen vermogen binnen wijde grenzen afwisselt, terwijl in een onafgebroken, minder afwisselend bedrijf, een gasmotor zeer waarschijnlijk goedkooper zal blijken te wezen. Het aanleggen van eene stoommachine met stoomketel en het bouwen van een schoorsteen zal voor eene kleine inrichting zelden het meeste eco-

Sluiten