Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berg dit geschrift niet in uw kast, doch geef het anderen ter lezing!

ie Aflevering.

DE BEDRIJFS-INSTITUTEN EN PATROONSLEERGANGEN door R. P. J. TÜTEIN NOLTHENIUS C.I.

en Mr. J. VERSCHUYL.

DE ZWEEDSCHE REISBEURZEN

door C. J. F. LJÜNGGREN,

Voorzitter van den Zweedschen Handiverkersbond, te Kristianstad.

HET BELGISCHE AMBT DER MIDDELSTANDEN

door Dr. H. LAMBRECHTS,

Afdelingshoofd a.h. Ministerie van Nijverheid en Arbeid, te Brussel.

2e Aflevering.

DE BETEEKENIS VAN DEN MOTOR VOOR DE KLEINE NIJVERHEID

door H. C. GROSJEAN W.I.

Leeraar aan de Kweekschool voor Machinisten, te Amsterdam.

3e Aflevering.

DE HANDWEEFKUNST

door ELIS. M. ROGGE.

CURSUS IN ZWEEDSCHE WEEFTECHNIEKEN

door A. W. DOGEN.

In voorbereiding:

DE MACHINES VOOR DE METAALBEWERKING

door H. C. GROSJEAN W. I.

DE COÖPERATIE IN DE AMBACHTSNIJVERHEID

door verschillende buitenlandsche en binnenlandsche deskundigen.

TYP. - DE ERVEN H. VAN MUNSTER & ZOON - AMSTERDAM

Sluiten